Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová

Skanzen v lete

Pec

Kostol v lete

dolnooravský rýno

Zrubový dom z Pod

Cesta ku kostolu

Goralské obydlie

Studený potok pre

Studený potok v l

Goralské obydlie

Studňa

Drevenica z hrubé

Radová zástavba

Radová zástavba

Kostol - exteriér

Radová zástavba

Kostol - interiér

Zvonica

Pavlačový dom