Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová

Kostol - interiér

Radová zástavba

Pavlačový dom

Zvonica

Pec

Skanzen v lete

dolnooravský rýno

Zrubový dom z Pod

Kostol v lete

Goralské obydlie

Studený potok pre

Cesta ku kostolu

Goralské obydlie

Studňa

Studený potok v l

Drevenica z hrubé

Radová zástavba

Kostol - exteriér

Radová zástavba