Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová

Studený potok v

Goralské obydlie

Studňa

Drevenica z hrub

Radová zástavba

Kostol - exterié

Radová zástavba

Kostol - interié

Radová zástavba

Pavlačový dom

Zvonica

Pec

Skanzen v lete

Kostol v lete

dolnooravský rý

Zrubový dom z Po

Cesta ku kostolu

Goralské obydlie

Studený potok pr