Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová
Skanzen Brestová

Drevenica z hrub

Radová zástavba

Radová zástavba

Kostol - exterié

Radová zástavba

Kostol - interié

Zvonica

Pavlačový dom

Skanzen v lete

Pec

Kostol v lete

dolnooravský rý

Zrubový dom z Po

Cesta ku kostolu

Goralské obydlie

Studený potok pr

Studený potok v

Goralské obydlie

Studňa